Produktkategorier

Produktkategorier hanteras under fliken Webbutik > Kategorier. Här kan du skapa, redigera och ta bort kategorier som visas i webbutiken.

undefined

Sortera ordning

På varje kategori kan du välja i vilken ordning kategorin ska visas. Det kan vara i en lista där grupp kategorier visas eller i menyn. Numreras.

  1. Navigera webbutik fliken och klicka på Kategorier.
  2. Klicka på den kategori som sorteras först.
  3. I första panelen hittar du fältet Sortering. Fyll i "1" i fältet. Detta gör att den presenteras först.
    undefined
  4. Klicka på Spara.
  5. Navigera sedan till nästa kategori som skall sorteras som två, på denna fyller du i "2" i fältet Sortering. Fortsätt till önskad sortering är nådd.

Har två kategorier lika siffra, kommer de sorteras jämte varandra i bokstavsordning.