Bildspel

HC Order → Kategorier → Webshop → Produkter → Välj kategori

HC Order → Kategorier → Webshop → Statiska sidor → Välj statisk sida

 Hur du skapar ett bildspel på en produktkategori eller statisk sida. Navigera dig som följande ovan. Följande exempel visar hur du lägger till ett bildspel på en produktkategori.

Tillåtna format: .jpg och .png.

  1. Navigera till den kategori/du vill lägga till bildspel/header.
  2. Under rubriken Inställningar hittar du Bildspel.
  3. Klicka på Välj filer eller dra bilderna direkt till den markerade rutan för att ladda upp bilder till bildspelet.
  4. Bilderna listas sedan under. Alternativ text: Används som större rubrik på den valda bilden. Beskrivning: Text som syns under den alternativa texten. Länk: Gör bilden klickbar till den valda länken. Sortering: Vid flera bilder, välj vilket ordning de ska visas.
  5. Klicka på den röda soptunnan för att ta bort bilden från bildspelet.

Antalet bilder i ett bildspel är obegränsat. Laddar du upp endast en bild visas det endast som en stillbild och inte som ett bildspel.