Priser

Moms

Utgående moms
På varje enskild produkt måste du ange den utgående momskoden. Detta sätta sedan automatiskt på respektive prislista på produkten.

Lägg till ett pris på en produkt

 1. Navigera dig till den produkt du vill lägga till ett pris på.
 2. Klicka på fliken PriserHär ser du alla aktuella priser som finns på produkten. Du ser även den aktuella utgående momsen.

  undefined

 3. Under Lägg till pris för prislista väljer du den prislista du vill utgå från. 
 4. Klicka på Lägg till.

  undefined

 5. Du får nu en ny kolumn för den nya prislistan. Fyll i pris exkl. moms eller inkl. moms
 6. Klicka på Spara för att uppdatera priserna.

Lägg till ett rabatterat pris

 1. Lägg till prislistan om den inte redan finns tillagd på produkten.
 2. Lägg till ett pris om det inte finns.
 3. I fältet Rabatt väljer du antal procent för rabatten. Under visas slutpriset efter rabatt.
  undefined
 4. Klicka på Spara.