Lagerflytt av produkt

HC Order → Produkter → Produkt

På varje produkt kan du* hantera dess lagerkopplingar som lagerflytt för att flytta ett antal produkter mellan lagerplatser eller andra lalger.

*Förutsatt att du har rättigheter till att göra åtgärden.

Navigera till produkten en lagerflytt ska ske på.

  1.  Klicka på fliken för Lager. Här listas alla aktuella lagerkopplingar som finns för produkten.
  2. Klicka på Kör åtgärd på den lagerplats du vill göra en lagerflytt från.
  3. Klicka på fliken Lagerflytt.
  4. Välj Antal i första fältet som skall flyttas. Du kan inte flytta mer än det finns lager i.
  5. Väl Lager produkterna skall flyttas till. Därefter Lagerplats.
    undefined
  6. Klicka på Kör lagerflytt.
  7. En ny lagerkoppling har lagts till med det flyttade antalet.