Kategorier

Tänk på att du måste skapa upp kategorin innan du kan välja den på produkten om den inte finns sedan tidigare.

Visa i webbutik

För att en produkt ska synas i webbutiken behöver den ligga i minst en webbutik-kategori. Detta gäller alla kategorier i underkategorin Webbutik. OBS! Webbutik kan även vara namnet på er shop.

En produkt kan ligga i obegränsade antal kategorier.

  1. Navigera till produkten som skall få en ny kategori.
  2. Klicka på fliken KategorierHär ser du vilka kategorier produkten redan ligger i och även hela kategoriträdet.
  3. Öppna kategorin Webbutik > Produkter så du kan se dess underkategorier. Markera de valda kategorierna produkten ska ligga i. 
    undefined
  4. Klicka på Spara. Produkten kommer nu synas i de valda kategorierna.

Ta bort en kategori från produkten

För att ta bort en kategori klickar du namnet så att den blåa markeringen försvinner.