Bokföring

Ställ in försäljningskonto

På varje produkt ställs rätt försäljningskonto in som sedan används i de bokföringsfiler som exporteras från systemet.

Om en produkt har varianter sätts försäljningskontot på varianten och inte huvudprodukten.

 1. Navigera till produkten som ska få försäljningskonto.
 2. Under fliken Detaljer finns panelen Bokföring.* 
  Försäljningskonto SE - konto för försäljning inom Sverige.
  Försäljningskonto EU - konto för försäljning inom EU.
  Försäljningskonto Export - konto för försäljning utanför EU.
  undefined
 3. I respektive rullgardin, välj rätt konto för produkten. 
 4. Ska ett nytt konto läggas till, klicka på plus-ikonen bredvid rullgardinen.
 5. Fyll i kontot och klicka på Lägg till alternativ.
  undefined
 6. Spara.

* Finns inte panelen på produkten. Klicka på Lägg till fält längst ner och klicka på alternativen Försäljningskonto SE, Försäljningskonto EU, Försäljningskonto Export som finns under rubriken Bokföring. Finns inte rubriken? kontakta oss på support@hcbs.se