Produkter

Du hittar dina produkter genom att klicka på Produkter i navigationen. I verktygsfältet kan du filtrera dina produkter med bland annat sökord och kategorier.

undefined

Produkttyper

En produkt kan hanteras som olika produkttyper. Detta sköts via produktkopplingar.

  • Enskild produkt
  • Huvudprodukt (vid varianter och produktpaket)
  • Variant
  • Produktpaket