Ordertyper och orderstatusar

HC Order → Inställningar → Order → Orderstatus

Här hanterar du:

 • Skapa ny ordertyp
 • Sortera ordertyper
 • Skapa ny orderstatus
 • Flytta orderstatusar mellan ordertyper

Skapa ny ordertyp

 1. Under rubriken Skapa ny ordertyp lägger du till en ny ordertyp.
 2. Välj namn på ordertypen och klicka på Skapa.

  undefined

 3. Den nya ordertypen syns nu längst ner i listan. Klicka på Spara om du är klar.

Skapa ny orderstatus

 1. Under rubriken Skapa ny orderstatus lägger du till den nya orderstatusen.
 2. Välj namn på orderstatusen och vilken ordertyp den tillhör. Klicka på Skapa.

  undefined
 3. Orderstatusen placeras nu i listan kopplad till den valda ordertypen. Klicka på Spara om du är klar.

Flytta orderstatus till annan ordertyp

 1. Navigera till den orderstatus du vill flytta i listan.
 2. Klicka på knappen Flytta och välj den ordertyp orderstatusen ska flyttas till.

  undefined

 3. Slutligen Spara.