Inköpsorder

HC Order → Order → Inköp

Skapa ny inköpsorder

Beroende på om du köper in från en leverantör eller producerar själv, skapa upp en ny kund för leverantören eller en med ditt företag som kund.  Använder du inköpspriser, kontrollera att rätt prislista är vald på kund/order innan du lägger till orderrader.

 1. Navigera till Kunder och välj den aktuella kunden du skall skapa inköpsorder på.
 2. Klicka på Skapa order i Verktygsraden för att skapa en ny order.
  undefined
 3. VALFRITT: Korrigera Orderreferensen till passande inköp.
  undefined
 4. Lägg till orderrader. Kontrollera rätt inköpspris.
  undefined
 5. Under Åtgärder, klicka på Skapa inköp för att färdigställa inköpet.
  undefined
 6. Ordern ligger nu under Inköp som Obehandlad.

 

Leverera in inköp

Inleverans av inköp sker i packen för att välja lagerplatser.

 1. Navigera till Packen.
 2. Klicka på Ordrar och aktivera inköpsordern.
 3. Fyll i antal som skall levereras in i kolumnen Plockat.
  undefined
 4. Välj lager och lagerplats i kolumnen Lagerplats för att leverera in på korrekt lager. För att leverera in på flera lagerplatser, klicka på plus-knappen bredvid för att lägga till fler lagerplatser.
  undefined
 5. När alla lagerplatser är ifyllda. Klicka på Behandla.
 6. Inköpet har nu levererats in.