Kundstatus

  1. Navigera till kunden du vill lägga till en status på.
  2. Under första fliken Detaljer finns rullgardin Kundstatus.
    undefined
  3. Välj en av de möjliga statusarna. Klicka på Spara.

Lägg till ny kundstatus

  1. Klicka på Kategorier i navigationen.
  2. Under grundkategorin Kundstatusar, klicka på Skapa underkategori.
  3. Fyll i ett namn för den nya statusen och klicka på Skapa.
  4. Du kan nu gå till en kund och välja den nya statusen.