Introduktion

Transportsätt genom InExchange

En kund har alltid alla transportsätt som standard i ordningen E-faktura, E-post och sist Papper om inget annat är valt på kunden.

E-faktura
Går endast att skicka till mottagare (kund) som godkänt E-faktura. Om E-fakturan nekas skickas den till status InExchange Stoppad och måste därefter manuellt byta till ett giltigt transportsätt.

E-post
Skickas till e-postadressen som är angiven på fakturan. Är mottagarens e-postadress ogiltig eller om e-postadressen inte går att hitta stoppas fakturan och hamnar under status InExchange Stoppad.

Papper (brev)
InExchange skickar ut fakturor vardagar 8.00. För att en faktura ska skickas samma dag, måste den skickats till InExchange senast 7.55 samma dag.


Flöde

Obehandad order (+ Eventuella statusar innan fakturering, kundspecifikt) > InExchange Under Behandling > Fakturerad 

Stoppad faktura
Har en faktura stoppats innan den har nått kund, skickas den till InExchange Stoppad. Fakturan kommer inte skickas till kund fören den korrigerats och skickats till InExchange på nytt.


Kontaktuppgifter på fakturan

Om en säljare finns kopplat till fakturan, kommer säljarens telefonummer och e-postadress (om detta finns i systemet) synas på fakturan.


Fältförklaringar

Nedan listas relaterade fält när en InExchange integration finns mot systemet.

Kundens faktura-/referenskod definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen.

Orderreferens eller Kundens fakturamärke används endast om "Kundens faktura-/referenskod" inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t.ex. identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.


Fakturamall

Som standard används InExchange fakturamall. Vi har möjlighet att konfigurera egna mallar. Kontakta oss för mer information på support@hcbs.se