Lägg till Logotyp eller Favicon

Din logotyp är den bild/text som syns högst upp på din webshop.

Navigera dig fram till: Kategorier > Webshop > Filer. Här kommer du ladda upp din logotyp och favicon.

Logotyp

Döp din bild till logotyp.[filnamn]. Exempel: logotyp.png

Tillåtna filformat: .png, .jpg/.jpeg. 

Tänk på att inte ha en för hög filstorlek på logotypen för att den ska laddas snabbare på din Webshop. Vi rekommenderar en maxbredd på 300 pixlar.

Favicon

Döp till favicon till favicon.ico. Har du inte den i rätt format rekommenderar vi dig att använda dig av www.favicon.cc för att konvertera den.

Logotypen/Faviconen syns inte, varför?

  • fel namn (logo.png/favicon.ico)
  • fel bild format. Som logotyp kan du inte använda filformat såsom .psd.
  • filen kom inte upp ordentligt i HC Order (avbruten uppladdning eller långsam internetanslutning).