Skapa produkt med varianter

Introduktion

För att lära dig hur du lägger till en produkt kan du läsa guiden Skapa produkter. Tänk på att du måste skapa huvudprodukten innan du skapar varianterna. Tänk på att variantfunktionen är ett funktionstillägg och finns endast tillgänglig beroende på vilken webshopsmall du använder.

Skapa huvudprodukten

undefined

Efter att du skapat en produkt klickar du i Har varianter under rubriken Variantegenskaper som du hittar i vänstra kolumnen.

Detta är nu din huvudprodukt. Fyll i behövlig information så som kategori, grundpris och produktbild. Den produktbild du använder på huvudprodukten kommer synas i produktlistningen och inne i produkten när du ännu inte valt en variant. Vill du att alla varianter ska ha samma beskrivning fyller du i denna i huvudprodukten.

Kom ihåg ditt artikelnummer. Klicka på Spara.

Skapa varianterna

När du nu har skapat din huvudprodukten kan du skapa en ny produkt som kommer vara en variant. Gå tillbaka till produktlistningen i din HC Order.

undefined

Klicka på pluset i den blå navigationen. Skriv huvudproduktens artikelnummer och avsluta med -1. Det fullständiga produktnumret ska då bli G62-340-1. -1 står för varianten, skapar du flera varianter av samma produkt skriver du G62-340-2, G62-340-3 och så vidare. Klicka på Skapa.

undefined

Du har nu skapat en variant. Du kan nu fylla i produktens namn. Är exempel huvudprodukten HC Mobilställ döper jag denna till HC Mobilställ Vit. Varianten är då Vit.

undefined

Under Variantegenskaper i vänster kolumn klickar du på fältet under Huvudprodukt. Här väljer du vilken produkt som ska vara din huvudprodukt, i detta fall HC Mobilställ. Varianten har nu bestämt en huvudprodukt att utgå från.

Du kan nu fylla i den information du vill ha som produktbild och information.

Varianten behöver inte ligga i någon kategori när du fastställt huvudprodukten. När man går in på huvudprodukten i webshopen kommer varianterna listas eller visas i en dropdown beroende på webshopens design.

Tips! Man kan även skapa en separat kategori i HC Order som heter Varianter för att skilja huvudprodukter och varianter. Du kan även skapa underkategorier till Varianter som smak, storlekar eller färg.