Skapa prislistor

Introduktion

Du kan använda dig av flera valutor och/eller prisrabatter på dina produkter. Priserna kan du variera beroende på vem som är inloggad på webshopen eller ändra valuta beroende på vilket land Kunden handlar från.

Så här går du tillväga

undefined

Klicka på Inloggad som… i huvudnavigeringen så att en dropdown kommer upp. Klicka på Prislistor. Du ser nu alla tillgängliga prislistor. För att skapa en ny prislista klicka på + tecknet i den blå navigationen.

undefined

I den blå navigationen fyller du i prislistans namn. Under väljer du vilken valuta prislistan ska utgå från. Du kan även bestämma om prislistan ska ärva priser från en annan prislista. Klicka på Spara.

Koppla prislista till en produkt

Efter att du har skapat din prislista kan du koppla dem mot dina produkter. Klicka på Produkter i huvudnavigationen och sedan på den produkt du vill ändra/lägga till en prislista.

undefined

Till vänster i produkten hittar du Priser. Klicka på Alla prislistor. Du kommer nu se alla prislistor som finns i din HC Order. Klicka på den prislista du vill använda dig av för denna produkt.

undefined

Du kommer nu få upp prisalternativ för produkten. Här fyller du i priset inklusive/exklusive moms och om du vill, rekommenderat pris och möjlighet att reglera momskod. Klicka påSpara. Du kommer nu komma tillbaka till rutan med prislistorna. Du kommer se att prisfälten är ifyllda med ditt valda pris. Klicka på  Tillbaka, du kommer nu tillbaka till produkten. Klicka på Spara.

Vill du ta bort en prislista från produkten klickar du på krysset i den blå navigationen.  

Koppla prislista till Kund

Vill du att dina kunder ska ha olika priser kan du lätt hantera vilka prislistor de har tillgång till. Du kan definiera priserna beroende på vilken som är inloggad på din webshop. Denna funktion är begränsad beroende på vilken webshop du har hos oss. Kontakta oss om du vill lägga till inloggningsfunktionen.

Börja med att klicka på Kontakt i huvudnavigationen så att en dropdown visas, klicka på Visa Kontakter. Klicka på den kontakt som du vill lägga till/ändra priser för. I den vänstra sektionen har du raden Prislista. Klicka på rutan bredvid för att byta prislista. Glöm inte att klicka på Spara efter ändringarna är gjorda. Kontakten har nu bytt prislista.

Glöm inte att din Kund måste ha en inloggning på din webshop för att få tillgång till sina priser.