Redigera priser

Du kan skapa upp prislistor som du använder för att sätta flera priser med olika valutor på en produkt. Priserna kan vara unika för vissa kunder eller länder.


Navigera till den produkt ett pris ska läggas till. Under Produktinformation hittar du rubriken Priser

undefined

Prislista
Visar det aktuella priset på produkten för den valda prislistan. Du kan byta i listan mellan de befintliga prislistorna.

Pris exkl. moms, Pris inkl. moms
Produktens pris exklusive  respektive inklusive moms.

Momskod
Angiven momskod för produkten.

Rek. pris
Rekommenderat pris. Kan användas som rekommenderas utpris för Återförsäljare eller som standard utpris i andra butiker för slutkund.

Rabatt
Sätter en rabatt på det angivna priset. Anges i procent. Standard är satt som 0.

Utgående moms
Utgående moms på produkten.