Produktbilder

När man lägger till en produkt på webshopen vill man att produkten ska ha en eller flera tillhörande bilder. Du kan välja att ha en bild eller flera. I produktlistningen visas den första bilden om du har flera som visas i ett bildspel.

Lägg till produktbilder

  1. Navigera till produkten
  2. Under rubriken Filer klicka på Välj filer. Ladda upp de valda bilderna. 

    undefined

  3. Du kommer nu se bilderna listas under. Klicka på Spara.

Sortera bilder

För att sortera bilder och bestämma ordningen döp till produktnumret och avsluta bildnamnet med _01, _02 eller _03. Webshopen visar den produktbild som slutar med _01 i produktlistningen. 

Namnexempel: BC345_01.jpg och BC345_02.jpg

Tänk på att undvika att använda mellanrum och åäö i filnamnet. Tillåtna format är .png och .jpg