Lägg till kategorier

För att produkten ska synas på Webshopen behöver den ligga i minst en kategori. Tänk på att du måste ha existerande kategorier innan du ändrar i produkten.

Navigera dig till en produkt du vill lägga till kategorier på.

undefined

I den vänstra kolumnen hittar du rubriken Kategorier.

Klicka på Lägg till grundkategori för att lägga till en ny grundkategori.

För att lägga till en ny underkategori till en grundkategori klickar du på Mappen bredvid soptunnan. På så sätt bygger du ett kategoriträd.

Klicka på Spara när du strukturerat klart kategoriträdet.

Ta bort kategori från produkt

För att ta bort en kategori från produkten klickar du på soptunnan. Tar du bort en kategori med underkategorier tas även dessa bort.