Orderstatusar

Orderstatus

Orderstatusarna gör det lättare att sortera dina ordrar. När du har skapat en order eller fått in en ny från webshopen har du olika orderstatusar. Denna funktion hjälper dig att hålla koll på hela processen från beställningen till utsändningen. 

Våra standardstatusar är:

  • Obehandlad order Orörd order som inte behandlas med någon av nedanstående statusar.
  • Skickad order Ordern är skickad vidare.
  • Order klar för import Ordern är redo för att skickas till en annan affärs-, order- eller lagersystem.
  • Importerad order Importerat order till ett annat affärssystem.
  • Annullerad Borttagen order.
  • Faktura Status efter skickad faktura till kund.
  • Betald När den skickade fakturan är betald av mottagaren.
  • Redo för plock Status efter att ordern skickas från HCO till lagerhanteringsystemet.
  • Plockad Ordern är plockad med hjälp av handdator, surfplatta eller plocklista.
  • Packad Ordern är packad och redo för leverans.

Vi kan alltid anpassa egna statusar.