Massuppdatera produkter

Importera i HC Order

  1. Kontrollera Excel filen för korrekt information
  2. Klicka på Inloggad som: … > Massuppdatering
  3. Klicka på Ny import
  4. Välj Import av produkter från Excel 1 som typ av uppdatering
  5. Välj fil från dator
  6. Klicka på Starta

OBS! Tänk på att när du importerar en produkt så skrivs befintliga uppgifter över på den gamla produkten.