Massuppdatera priser

Excel-filen

En massimport av priser består av minst 4 kolumner. Varje prislista består av minst 3 och som mest 4 kolumner. Listan kan endast importeras in i Excel format.

Se beskrivning nedan:

prodid
Obligatorisk kolumn. Produktens artikelnummer/produktnummer. Denna måste finnas med i importen. Denna kopplas priserna till respektive produkt. Importerar du priser på varianter måste du skriva variantens artikelnummer/produktnummer.

priceexvat:
Obligatorisk kolumn. Priset exklusive moms på produkten.

recprice:
Valfri kolumn. Rekommenderat pris på produkten. 

vatcodeid:
Obligatorisk kolumn. Momskodens ID. Denna bör du fått med i en mall vid uppstart. 

currency:
Obligatorisk kolumn, importeras ej denna kolumn blir det som standard SEK. Vald valuta på prislista. Skrivs följande: SEK, EUR, USD, GBP. Är du osäker på förkortning se du alla i HC Order på en specifik prislista. 


Efter varje kolon (:) skriver du prislistans namn. Detta gäller priceexvat:, vatcodeid: och currency:. Namnet måste stämma överens med det som är angivet i HC Order, annars kommer en ny prislista skapas. Repetera kolumnerna ovan för respektive prislista du vill importera in.

Se exempel nedan för import av två prislistor.

undefined

Importera i HC Order

  1. Kontrollera Excel filen för korrekt information
  2. Klicka på Inloggad som: … > Massuppdatering
  3. Klicka på Ny import
  4. Välj Import av priser från Excel 2 som typ av uppdatering
  5. Välj fil från dator
  6. Klicka på Starta

OBS! Du kan inte importera tomma priskolumner. Alla produkter måste ha ett pris på respektive prislista du importerar.