Kunduppgifter

Kunder  Kund

Till varje kund kan du lägga till uppgifter så som adresser, telefonnummer och e-postadresser.

Lägg till eller ta bort en adress

  1. Navigera till till kunden
  2. Se under fliken Kontaktuppgifter

    undefined

  3. Lägg till ny adress genom att klicka på Ny adress eller redigera befintlig adress/adresser.
  4. För att ta bort en befintlig adress, klicka på den röda soptunnan.
  5. Klicka på Spara.

 

Lägg till nya uppgifter med knapparna under Kontaktuppgifter (Ny adress, Ny e-postadress och Nytt telefonnummer).

För att ta bort en kontaktuppgift, klicka på den röda Soptunnan.

Kontaktpersoner